Ezoterik Şifa için 10 Yasa, 6 Kural

Ezoterik Şifa için 10 Kanun, 6 Kural
 
Yasa 1. Tüm hastalıklar, engellenmiş ruh yaşamının sonucudur. Bu, tüm krallıklardaki tüm formlar için geçerlidir. Şifacının sanatı, yaşamının herhangi bir belirli formu oluşturan organizmalar topluluğu içinden akabilmesi için ruhu serbest bırakmaktan ibarettir.
 
Yasa 2. Hastalık, üç etkinin ürünü ve tabidir: birincisi, bir insanın geçmişi, burada eski hataların bedelini öder; ikincisi, grup kökenli olan bu bozuk enerji akımlarını tüm insanlıkla paylaştığı mirası; üçüncüsü, Yaşamın Efendisi'nin Kendi bedenine empoze ettiği tüm doğal formları paylaşır. Bu üç etkiye “Kötülüğün Paylaşılmasının Kadim Yasası” denir. Bu, bir gün, Tanrı'nın yaptığı her şeyin arkasında yatan yeni "Kadim Egemen Olan İyiliğin Yasası”na yer vermelidir. Bu yasa, insanın ruhsal iradesiyle harekete geçirilmelidir.
 
Kural Bir. Şifacının, yardımını arayan kişinin düşünce veya arzusunun içsel aşamasını bilmek için kendisini eğitmesine izin verin. Böylece sorunun nereden geldiğinin kaynağını keşfedebilir. Sebep ve sonucu ilişkilendirmesine izin verin ki ve kurtuluşun hangi noktadan gelmesi gerektiğini kesin olarak bilsin.
 
Yasa 3. Hastalık, bir insanın yaşam enerjisinin temel merkezileşmesinin bir sonucudur. Bu enerjilerin odaklandığı düzlemden, sağlıksızlığa neden olan belirleyici koşullar ilerler. Bu nedenle bunlar hastalık olarak veya hastalıktan arınma olarak işlev görürler.
 
Kanun 4. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hastalığın kökleri iyide, güzelde ve doğrudadır. O, ilahi olanakların çarpıtılmış bir yansımasından başka bir şey değildir. Engellenen ruh, ilahi bir özelliğin veya içsel ruhsal gerçekliğin tam ifadesini arayan, kılıflarının özünde bir sürtünme noktası üretir. Bu noktada kişiliğin gözleri odaklanır ve bu da hastalığa yol açar. Şifacının sanatı, aşağıya odaklanmış gözlerin ruha, form içindeki gerçek Şifacıya kaldırılmasıyla ilgilidir. Spiritüel veya üçüncü göz daha sonra şifa gücünü yönlendirir ve her şey yolundadır.
 
Kural İki. Şifacı, yaşamın saflığı yoluyla manyetik saflığa ulaşmalıdır. Kafadaki merkezleri birbirine bağladığında her insanda kendini gösteren o dağıtan ışıltıya ulaşmalıdır. Bu manyetik alan kurulduğunda, radyasyon daha sonra dışarı çıkar.

Yasa 5. Enerjiden başka bir şey yoktur, çünkü Tanrı Yaşamdır. İnsanda iki enerji buluşur, ancak diğer beşi mevcuttur. Her biri için merkezi bir temas noktası bulunmalıdır. Bu enerjilerin kuvvetlerle ve kuvvetler arasındaki çatışma, insanın bedensel hastalıklarını üretir. Birinci ve ikincinin çatışması, dağın zirvesine - ilk büyük dağ zirvesine - ulaşılana kadar çağlar boyunca devam eder. Güçler arasındaki mücadele, ölümde serbest bırakılmayı arayan tüm hastalıkları, tüm hastalıkları ve bedensel acıları üretir. İki, beş ve dolayısıyla yedi, ilave olarak onların ürettikleri sırra sahiptir. Bu, form dünyasındaki beşinci Şifa Yasasıdır.
 
Kural Üç. Şifacının gerekli enerjiyi ihtiyaç duyulan merkezde yoğunlaştırmasına izin verin. O merkez, ihtiyacı olan merkeze karşılık gelsin. İkisinin senkronize olmasına ve birlikte kuvveti artırmasına izin verin. Böylece eşlik eden form işinde dengeli olacaktır. Böylece; ikincisi ve birincisi, doğru yönlendirme altında iyileşir.
 
Yasa 6. Ruhun yapıcı enerjileri vücutta aktif olduğunda, sağlık, temiz etkileşim ve doğru aktivite vardır. İnşaatçılar ay efendileri olduğunda ve ayın kontrolü altında ve alt kişisel benliğin emriyle çalışanlar olduğunda, o zaman hastalık, rahatsızlık ve ölüm var demektir.
 
Yasa 7. Yaşamı veya enerji engellenmeden ve onun akışında (ilgili bez) doğru yönde aktığında, form yanıt verir ve hastalık ortadan kalkar.
 
Kural Dört. Tespit edilen dış semptomlara dayanan dikkatli bir hastalık teşhisi, bu ölçüde basitleştirilecektir - ilgili organ bir kez bilindiğinde ve böylece izole edilmiş, eterik bedende onunla en yakın ilişkisi olan merkez, okült şifa yöntemlerine tabi tutulacak, ancak sıradan, iyileştirici, tıbbi veya cerrahi yöntemler engellenmeyecektir.  
 
Yasa 8. Hastalık ve ölüm, iki aktif gücün sonucudur. Biri, aracına şunu söyleyen ruhun iradesidir: Özü geri çekiyorum. Diğeri ise, atom yapısındaki yaşama şöyle diyen gezegensel yaşamın manyetik gücüdür: Yeniden emilim saati geldi. Bana dön. Böylece döngüsel yasaya göre, tüm formlar hareket eder.
 
Kural Beş. Şifacı ruhunu, kalbini, beynini ve ellerini birbirine bağlamaya çalışmalıdır. Böylece hayati şifa gücünü hastanın üzerine iletebilir. Bu manyetik çalışmadır. Şifacının ilmine göre hastalığı iyileştirir veya kötülüğü artırır.
            Şifacı ruhunu, beynini, kalbini ve aurik yayılımını birbirine bağlamaya çalışmalıdır. Böylece onun varlığı hastanın ruh yaşamını besleyebilir. Bu radyasyonun işidir. Eller gerekli değildir. Ruh gücünü gösterir. Hastanın ruhu, şifacının ruh enerjisiyle dolup taşan aurasının radyasyonuna kendi aurasının tepkisi yoluyla yanıt verir.
 
Yasa 9. Mükemmellik, kusurları yüzeye çağırır. İyilik, kötülüğü zaman ve mekanda insan biçiminden uzaklaştırır. Kusursuz Olan'ın ve İyi'nin kullandığı yöntem zararsızlıktır. Bu olumsuzluk değil, mükemmel bir duruş, tamamlanmış bir bakış açısı ve ilahi anlayıştır.
 
Kural Altı. Şifacı veya şifa grubu, iradeyi hizada tutmalıdır.(tasmasından tutmak gibi)Kullanılması gereken irade değil, sevgidir.
 
Yasa 10. Ey Öğrenci, Oğul'dan Anne'ye gelen çağrıya kulak ver ve sonra itaat et. Söz, formun amacına hizmet ettiğini ileri sürer. Zihin ilkesi daha sonra kendini düzenler ve sonra bu Sözü tekrarlar. Bekleyen form yanıt verir ve düşer. Ruh özgür kalır.
            Ey Yükselen, yükümlülük alanına giren çağrıya cevap ver; Ashram'dan veya Yaşamın Efendisinin Kendisinin beklediği Konsey Odasından gelen çağrıyı tanıyın. Ses yayılmaktadır. Hem ruh hem de form birlikte yaşam ilkesinden vazgeçmeli ve böylece Monad'ın özgür kalmasına izin vermelidir. Ruh cevap verir. Form daha sonra bu bağlantıyı parçalar eder. Şuurlu bilgi kalitesine ve tüm deneyimlerin meyvesine sahip olan yaşam artık özgürleşmiştir. Bunlar, ruhun ve formun birleşik armağanlarıdır.

10 Laws, 6 Rules for Esoteric Healing

10 Laws, 6 Rules for Esoteric Healing

 

Law 1. All disease is the result of inhibited soul life.  This true of all forms in all kingdoms.  The art of the healer consists of releasing the soul so that its life can flow through the aggregate of organisms which constitute any particular form.

 

Law 2.  Disease is the product of and subject to three influences: first, a man’s past, wherein he pays the price of ancient error;  second, his inheritance, wherein he shares with all mankind those tainted streams of energy which are of group origin;  third, he shares with all the natural forms that which the Lord of Life imposes upon His body.  These three influences are called “The Ancient Law of Evil Sharing”.  This must give place some day to that new “Law of Ancient Dominating Good” which lies behind all that God has made.  This law must be brought into activity by the spiritual will of man.

 

Rule One.  Let the healer train himself to know the inner stage of thought or of desire of the one who seeks his help.  He can thereby know the source from whence the trouble comes.  Let him relate the cause and the effect and know the point exact through which relief must come.

 

Law 3. Disease is an effect of the basic centralisation of a man’s life energy.  From the plane whereon those energies are focused proceed those determining conditions which produce ill health.  These therefore work out as disease or as freedom from disease.

 

Law 4.  Disease, both physical and psychological, has its roots in the good, the beautiful and the true.  It is but a distorted reflection of divine possibilities.  The thwarted soul, seeking full expression of some divine characteristic or inner spiritual reality, produces, within the substance of its sheaths, a point of friction.  Upon this point the eyes of the  personality are focused and this leads to disease.  The art of the healer is concerned with lifting of the downward focused eyes unto the soul, the true Healer within the form.  The spiritual or third eye then directs the healing force and all is well.

 

Rule Two.  The healer must achieve magnetic purity, through purity of life.  He must attain that dispelling radiance which shows itself in every man when he has linked the centres in the head.  When this magnetic field is established, the radiation then goes forth.

 

Law 5.  There is naught but energy, for God is Life.  Two energies meet in man, but other five are present.  For each is to be found a central point of contact.  The conflict of these energies with forces and of forces twixt themselves produce the bodily ills of man.  The conflict of the first and second persists for ages until the mountain top is reached - the first great mountain top.  The fight between the forces produces all disease, all ills and bodily pain which seek release in death.  The two, the five and thus the seven, plus that which they produce, possess the secret.  This is the fifth Law of Healing within the world of form.

 

Rule Three.  Let the healer concentrate the needed energy within the needed centre.  Let that centre correspond to the centre which has need.  Let the two synchronise and together augment force.  Thus shall the waiting form be balanced in its work.  Thus shall the two and the one, under right direction, heal.

 

Law 6.  When the building energies of the soul are active in the body, then there is health, clean interplay and right activity.  When the builders are the lunar lords and those who work under the control of the moon and at the behest of the lower personal self, then you have disease, ill health and death.

 

Law 7.  When life or energy flows unimpeded and through right direction to its precipitation (the related gland), then the form responds and ill health disappears. 

 

Rule Four.  A careful diagnosis of disease, based on the ascertained outer symptoms, will be simplified to this extent - that once the organ involved is known and thus isolated, the centre in the etheric body which is in closest relation to it will be subjected to methods of occult healing, though the ordinary, ameliorative, medical or surgical methods will not be withheld.

 

Law 8.  Disease and death are the result of two active forces.  One is the will of the soul, which says to its instrument: I draw the essence back.  The other is the magnetic power of the planetary life, which says to the life within the atomic structure: The hour of reabsorption has arrived.  Return to me.  Thus under cyclic law, do all forms act.

 

Rule Five.  The healer must seek to link his soul, his heart, his brain and his hands.  Thus can pour the vital healing force upon the patient.  This is magnetic work.  It cures disease or increases the evil state, according to the knowledge of the healer.

            The healer must seek to link his soul, his brain, his heart and auric emanation.  Thus can his presence feed the soul life of the patient.  This is the work of radiation.  The hands are needed not.  The soul displays its power.  The patient’s soul responds through the response of his own aura to the radiation of the healer’s aura, flooded with soul energy.

 

Law 9.  Perfection calls imperfection to the surface. Good drives evil from the form of man in time and space.  The method used by the Perfect One and that employed by Good is harmlessness.  This is not negativity but perfect poise, a completed point of view and divine understanding.

 

Rule Six.  The healer or the healing group must keep the will in leash.  It is not will that must be used, but love.

 

Law 10.  Hearken, O Disciple, to the call which comes from the Son to the Mother, and then obey.  The Word goes forth that form has served its purpose.  The principle of mind then organises itself and then repeats that Word.  The waiting form responds and drops away.  The soul stands free.

            Respond, O Rising One, to the call which comes within the sphere of obligation;  recognise the call emerging from the Ashram or from the Council Chamber where waits the Lord of Life Himself.  The Sound goes forth.  Both soul and form together must renounce the principle of life and thus permit the Monad to stand free.  The soul responds.   The form then shatters the connection.  Life is now liberated, owning the quality of conscious knowledge and the fruit of all experience.  These are the gifts of soul and form combined.