Ezoterik Budizm ve Antahkarana'yı anlamak

Buda Sutraları, ezoterik budist metinlerin açılımları yer alır. Kişinin yükselmesi araştırılır.

Kopan oktavı tekrar bağlayalım. Kabala’da, Adam’ın iki yakasının bir araya gelmediği söylenir. Ancak ortada yakaları bağlayacak bir şey daha vardır. Düğme, bu kavramsal eşya günlük hayatımıza inmiştir. Sağ ve solu birbirine bağlar. Bizde kendi sağımız ve solumuz için düğme gibiyiz. Sağ ve sol nedir? Dualite prensibiyle birçok şey olabilir. İda ve pingala gibi.

Neden ezoterik Budizm önce onu biraz açıklamak istiyorum. Eğer sadece Budizmdeki kavramları açıklamak isteseydik iş ansiklopedi bilgisine dayanırdı. Bu budur, şu şudur gibi bir yere gelirdik. Ancak, bu bilgi bizde kalır mıydı? Hayatımıza iner miydi? Ezoterik bakabilmek yüksek fikirlerle bizi buluşturabilir. Anlatıcı ve kavram açılır. Kavram sabit olabilir, ancak anlatıcının geçirdiği deneyimlere göre kavramı algılayışı değişir ve bunu anlatır. O yüzden anlatıcının manyetik alanında ( Linga-Sarira ile bağlantılı diğer ince bedenlerinde ) bu kavramlarla ilgili maddelerin bulunması gerekir. Yoksa ne anlatacak? Bu deneyim maddelerinin diğer bir adı da izlenimlerdir. Bu bakımdan incelendiğinde varlık, alemlerden izlenim var. Alemler nedir? Ya da nasıl izlenim alabiliriz?

Yavaş yavaş konumuza gelelim. Antahkarana, şuur köprüleridir. Köprünün tanımına bakalım. “ Aralarında su, çukur yer, yol gibi herhangi bir engel bulunan iki yakayı birbirine bağlayarak yolu bir yandan ötekine eriştirmek için yapılan ahşap, kâgir, beton ya da demir yapı.” Sanırım bundan daha iyi bir tanım olamazdı. İki yakayı birbirine bağlayacağız yine. Bir yaka burada ise ikinci yaka nerede olabilir?

Üstadımızdan bir tanım “Bilinç-bağlantısı. Kelimenin tam anlamıyla, soyut zihni, aklın somut yönlerine bağlayan veya köprü kurandır. Taşıdığı enerjilerin ışınları nedeniyle “gökkuşağı Köprüsü” olarak tasvir edilmiştir. Meditatif gelişimin daha sonraki aşamasında bilinçli olarak şuur denizinin üzerine inşa edilir, Sambhogakāya Çiçeğini atlayarak dharmakāya ve beş Dhyāni Buda'nın bilgelikleri ile bağlantıya izin verir. Köprünün kurulması demek inisiyeyi dördüncü inisiyasyona ulaşılmasının yolu demektir.” *

Bu tanımda en kritik olan kısım Sambhogakāya çiçeği diye tabir edilen kısımdır. Varlığımızın özü, deneyimlerimizin biriktiği alan. Alan demek zorundayız, başka ne denir bilmiyorum. Kozal bedenin olduğu yer. Kozal beden, enkarne/reankarne sırasında deneyimlerimizin başka bir deyişle karmaların tutulduğu alan. Burası neden önemli, çünkü burası ile bağ kurmaya çalışıyoruz. Bilgimiz orada, yüksek ego orada. Bu alemlerde ne işler yapmaya geldik bilgisi orada. Gurdjieff’ dilinde başlıca özelliğimiz orada.

Biz, şu anda kişiliklerin projeksiyonunda aşağı egonun ifadeleriyiz çoğunlukla. Kozal beden ile bizim bulunduğumuz seviye arasında bir fark var. Bu seviyeyi kapamak için antahkarana’yı inşa etmek durumundayız. Tamam, ben iyi karmalarımı almak istiyorum. Birçok iş yaptım önceki hayatlarımda. Nerede o deneyimler? Simyacı olduğunuz ne varlığınıza tekamül maddeleri yolladığınız deneyimler nerede? Çöpe gitmedi ya. Bedeni bırakınca, varlık bedenin zamanı boyunca elde ettiği izlenimlerle birlikte sohbet etmeye gittiği yer. Anubisin durduğu yer mi yoksa?

İnisiye olarak beden aldığınızda, tekrar inisiyasyon süreçlerini inşa ederek hatırlamalar yaşarsınız. O yüzden burada her şeyi sıfırdan, her detayıyla öğrenmenize gerek yoktur. İhtiyacınız o işin tüm detaylarını da öğrenmek olabilir. Sutraları zaten ezberlediniz, zaten gece gündüz Kabala çalıştınız. Şimdi size hatırlatacak, köprünün tamanlanabilmesi için spesifik birkaç detay lazım. Bu detayları hayatta yakalamak çok önemli. Çünkü köprünün projesini o işleri yaparken öğreniyoruz. Haritamızı oraya saklamış hiyerarşi.

Kozal beden ile nasıl bağ kurarız, inisiye yolu nasıl bulur? Bunu da bir sonraki yazımızda yazalım. Yavaş yavaş inşa etmeye gayret edelim köprümüzü.

 

*Antahkarana tanımı universaldharma.com’dan alınmıştır.

Yandaki görsel, inisiyenin belli bir zamana kadar olan hedefini temsil eder.

Enkarne olduğumuzda, fizik beden aldığımızda kozal bedenden ineriz. INK'da öz denilen yer. Varlığın enkarnasyonları boyunca geri gelip deneyimleri aktardığı yer bu alan. 

Burası 21-20 ve 19 alt dünyalarda yer alır. Baştan alalım.

Fiziksel alem 1

Astral Alem 2

Mental Alem 3

Her birinin yedi alt alemi/dünyası var. Toplamda 21 alt alem var özümüze, kozal bedene, yüksek ego, yüksek akla kadar. 

İşler 17 ile 21 arasında oluyor. 17 dediğim, 7 fiziksel, 7 astral ve 3 tane de mental. 

Özün içinde, enkarnasyonlarımızdaki bilgiler var. Karmamız var, hatırlamalar var. İhtiyacımın ne olduğunu nereden biliyorum? Ruhun ışığını nasıl alıyorum? Bedenlerim nasıl daha parlak hale geliyor? Nasıl ruhumun isteklerini görünür kılıyorum? İşte burasıyla olan bağımız ne kadar güçlüyse, bağımız o kadar güçlü. 

Uykudaki insan üç boyutta yaşar. Katı, sıvı ve gaz. Geriye kaldı dört seviye/alem/dünya? Fiziksel düzlem 7 seviye dedik, 3 tanesini biliyoruz ancak 4 tanesini bilmiyoruz. 

1:1 Atomik seviye

1:2 sub-atomik

1:3etheric

1:4sub-eteric. 

Bunlara, 4. eter, 3.eter de denilebiliyor. Olsun, anlamsal olarak bir şey değişmez. 

Buna neden ihtiyacımız var? Şimdi bu bilgi tamamlıyor. Neyle neyi tamamlıyor? INK ile Dördüncü yolun arasında bir bütünlük veriyor. INK harika kozmoloji verdi, Gurdjieff'te makinayı harika anlattı. Ancak özümüz ile makina arasındaki enerji kapıları, göreceli inişler nerede?  Onlar yok. Asli, tesirler, tali tesirler, istasyonlar alış veriş yok. 

Yandaki görsel burada dursun. Birazcık şuurlarımıza alalım. Antahkarana da 17 ile 21 arasındaki köprüler. Ancak bu köprüyü nasıl kurarız? Önce bunun ihtiyacını hissedin. Yoksa entelektüel olur. 

Antahkarana öğretiyi anlamamızda en önemli aşamalardan birisi. Konuyu çok detaylı ezoterik bilgiler, alıntılar vererek başka bir yere getirmek istemiyorum. İhtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz insanlık olarak. Kitaplar üstüne kitaplar, zihni kendisinden kurtarmak için yazılıyor. İnisiye sadece Patanjali üstadı okusa ( çalışsa ) bile zihnin doğasını kavrayabilir. 

İhtiyacımızdan fazlası var ancak halen "The Avatar of Synthesis" ve gelecek dönemdeki avatarı anlamakta zorlanıyoruz. Ruhsal hiyerarşiyi kabul etmiyoruz. Detaylarda dolanıyoruz.  Üstadımız Bodo'dan bir alıntı yapalım "Will the world disciples and aspirants appreciate the crisis and opportunity? They have not yet, as a whole, done so." Avatarın görünüşüyle ilgili inisiyelerin birleşmesinden bahsediyor. Avatar geldiğinde birinci rayin diğer bir yönü olan yıkımdan bahsediliyor ancak bu fiziksel yıkım değil, o da olabilir, korkuların olduğu dogmaların çarpıtılmış öğretilerin yıkılması. İnisiyelerin buna hazırlanması ve daha düşük avatarların etrafında toplanılması. İnsanların şuurların yapılacak değişiklikler  için daha çok çalışılması. Bu sayfanın amaçlarından biri de bu. 

Antahkarana, şuur linkleri, şuur köprüleri. Gurdjieff ve Bedri Ruhselman ekolünde yetişen öğrenci olarak, personality denilen ve kama-manasın olduğu alanın günlük hayattaki benliksel tezahürüne dair gözlemlerimiz var. Şuur linkleri nerede arkadaşlar? Evet, içsel dünyalarda çalışan inisiyeler bunları görebilir. Her öğrenci şu anda içsel dünyalarda çalışamıyor. Hocalarının, öğrencilerini içsel dünyadaki hocalarla tanıştırması gerekli. Tabiki A.B.B gibi direk size gelip görünmüyorlarsa. 

Gurdjieff, dördüncü yolunda bu hayatta enkarne döngülerini enegramlarla çok güzel açıklıyor. Ancak bunlar kişilikler seviyesindeki kalıplar. Her bir kişilik tipinin bağlı olduğu bir duygu ve düşünce formu var. Bu "eksiklikler" ya da "kabuklar" inisiyenin topladığı kısımlar. 

Yani, inisiye bu enkarnesinde diyelim ki bir numaralı kişilikte olsun ( personality yani içinde fiziksel düzlem 7, astral düzlem 7 ve alt mental düzlem 3, toplamda 17). İnisiye bu kişiliğin duygularını deneyimler, duygularında yedi seviyesi vardır. Fiziksel düzleminde yedi seviyesi vardır. Zihinsel düzleminde yedi seviyesi vardır. Ancak uykudaki insan bunun sondan üç seviyesinde yaşar. Mental düzlemin (7,6,5) seviyeleri. Bu kama yani hayvan arzuları ve alt zihnin birleşmesi kama-manas olarak adlandırılır. 

Mental alemin yüksek seviyeleri; 4,3,2,1 insan Egosunun bulunduğu yerdir. Hedefimiz burasıyla aramızda bağ kurmak ve oradan izlenimleri bu enkarnasyonumuza çekmektir. 

O zaman şunu biliyoruz ki, Ego'ya ya da Egoic lotusa inen üç tesir Budik düzlemden sevgi, mental düzlemden bilgi ve Atmik düzlemden irade/özveri/fedakarlık. İnisiye bu üçgeni aktifleştirilmedir. 

Gurdjieffte buna, yol için çalışmak, kendin için çalışmak ve başkası için çalışmak diye özetler. Buradaki üçlüye Patanjaliye uyarlanır. öz disiplin, irade, kendinle çalışma mental düzlem, gözlem sonucu elde edilen bilgiler, bir de budik düzlemden gelen sevgi. 

Sevgiyi nasıl deneyimleriz dersek, bunu bir sonraki an'dan açacağız. 

Objektif gözlem maddeleri, şuur halleri üzerine

Jâgrat sıradan uyanma bilincidir.
Svapna, astral bedende çalışan ve beyin üzerindeki deneyimlerini etkileyebilen rüya bilincidir.
Sushupti mental bedende çalışan ve beyin üzerindeki deneyimlerini etkileyemeyen bilinçtir.

Turiya, Budist alanda çalışan bilinç, dış yollarla kolayca hatırlanamayacak kadar beyinden ayrılmış bir trans halidir.

 

Yeniden düzenlenmiş astral beden Yâtanâ ve ya acı çeken beden olarak adlandırılır: astral bedeninde en kaba maddenin baskın olduğu çok kötü bir adam durumunda buna Dhruvam veya güçlü beden denir.

Bedenlerin Gözlenmesi ve Çakralar

Nasıl gözlemci olunur, iç gözlem ihtiyacı ve bu sürecin amacı nedir?

Biz enkarnasyonun ruhuyuz ve gerçekten kişilik değiliz. Sadece kişiliğimizi faydalı ama dağıtılabilir olarak görüyoruz . Evrim sırasında olduğu gibi - alt bedenler düşüyor. Bu yüzden her zaman en yüksek bilinç noktasından gözlemlemeliyiz, ki bu ruh ile entegre kişilikten başlar ve kişiliği yönlendiren ve kişiliğini yönlendiren ve mekanizmalarını geliştiren egoik lotuun rengi, sesi, titreşimlerinde etkili olan bir ruh olmalıyız. Egoik ruhun yaprakları - manevi tapınağın enerji merkezleri, ruhsal düzlemdeki ruhun eterik bedenidir. Ve bu tapınağın ışını, kişilik ışını ile birlikte ( Personality, 17 basamaklı yapı )  - başkalarına katkıda bulunabileceğimiz özel benzersiz niteliklerimizi yansıtır. Bu kasıtlı sürecin temel ilkelerinden biri ve belki de en önemlisi, sonucu en baştan görmektir; nihai sonucu aklımızda bir vizyon olarak tutmak; ne yapmak istediğimizi görmek ve yaptıklarımızı gözlemek.

Düşüncelerimizin geleceğimizin öncüleri olduğunu öğrendiğimizde, bunun nasıl işlediğinin dinamikleri basittir. İstediğimiz sonucun düşüncesini tuttuğumuzda, bunun bizim için tezahür etmesi gerekir. Ruh inşa eder, sürdürür ve toplanır. Antahkarana aracılığıyla ruhsal üçlü gruba daha da yükseldikçe ( Atma-Budi-Manas),bunun bir Üstad olduğunu ve Solar Logos'un bir temsili olduğunu ve gezegenin ihtiyaçlarını gösteren bir tesir olduğunu fark ediyoruz.

Bu seviyede yerel olmayan kelime - gezegen zihninin bilincine giriyoruz, gezegen ihtiyaçlarını algılıyoruz ve inisiyasyon haline geliyoruz ve triad bilincine hakim oluyoruz. Triad'ı yukarda belirttim.

Bu, yedi ışını bize verenler aynı zamanda yedi kutsal gezegen logoiların biri ve monadic enerji olarak anladığımız ve varlığımızın hiyerarşinin üstatları tarfaından yoğunlaştırılmış doğası tarafından takip edilir. Bu uzun ama gerekli süreçte, ilk şey kişiliği ve ruhu uyumlu hale getirmeli ve sonra Varlığın doğasını deneyimlemeliyiz. Ve sonra karşıtların dengelenmesinin yeni enerjilerin doğumu için bir portal oluşturduğunu anladığımızda, monad ışını tespit edebileceğiz.

  Her zaman Yeniden Yorumlama, Entegrasyon, Füzyon'a uyumu sağlayan ruhtur - sonuçta insanlığa karşı irade arzusu sağlayan Leo işareti ile güçlendirilir. Bu, kozmik Logoların kalp merkezi olan Güneş'in üç yönünün kuralı ve işaretidir.  Kendini belirleme, kendini tanıma, kendini algılama ihtiyacını teşvik eder ve böylece ikiliklerimizi ve entegrasyonlarımızı kontrol altına alarak kendi kendimizi gözlemciyi yaratır.

Kişilik entegrasyonu sürecin başlangıcıdır, gezegen planına kutsal bir gezegen olmaya ve ötesine doğru ilerler.Bütün her şey daha gezegenimize yön veren yıldızın daha yüksek titreşimleri tarafından harekete geçirilir, the Pointer, Koç ve dünya ile form alır, - gezegenler aracılığıyla astral, zihinsel, ruh bedenlerimizi yöneten bir katlanma ve açılma enerjileri üçgeni - Mars, Venüs, Merkür yukarıdan ilk ışın, aşağıdan dördüncü ışın insan krallığı tarafından itilmiştir.

Entegrasyon sürecini hızlandırmanın manevi teknikleri vardır. Gözlemcinin, ruhun titreşimlerini ayırt etme, bizi yaşamın anlamı için zihinsel arayış ve ruhtaki kişisel ve ruhsal potansiyelimiz aracılığıyla rolümüzle ruha çekebilme yeteneğini içerir. Böylece ne kadar verimli ve yararlı olabileceğimizi görebiliriz. Dördüncü ışın, Budizm, sezgi ışığı ve beşinci prensip zihni, görme ışığıyla canlandırılan antahkarana'nın enerjisi olarak ilişkili olan zihinsel sorunları çözme potansiyeline sahiptir.

Astral bedenlerimizi arındırdığımızda ve dördüncü kalp merkezini (12 yapraklı eterik çakra) ruh izlenimine açtığımızda çalışmaya başlar. "Sakinlik ve dinginlik elde etmek için saflaştırma gereklidir. Eğer muazzam Ruhsal Enerjinin bedenden geçmesini istiyorsanız… Arındırmalısınız." Kalbin Ajna üzerinde doğrudan etkisi vardır (altıncı merkez, zihinsel düzlemde daha yüksek oktav, 12x8 = 96 taç yaprakları). Ajna çakra, zek üzerinde yönlendirici bir etkisi vardır; o destekliyici bir şekilde yönlendirme iradesi gösterir.  Bu aynı zamanda dinamik zeka olarak da bilinir ve bir kişinin zeki ve etkileyici olabileceği ancak sonuç üretemediği kısır zekadan farklıdır. Bir kişinin Ajna Çakrası güçlü olduğunda, muazzam baskı altında olsa bile gülümseyecektir.

Solar Pleksus Çakra duygusal irade ve Ajna Çakra aktif yönlendirme iradesidir. Sıradan insanların çoğu Solar Pleksus Çakra'dan güç alırken, son derece gelişmiş bir kişi Ajna Çakra'dan gelir. Kendine hakimiyet ve daha fazla kontrol, sezgi gösteren ana Ajna Çakra uyanış semptomlarından bazılarıdır. Ajna Çakraya enerji verilmesi diğer çakraların hızla yanmasına neden olur. Böylece tüm vücuda enerji verilir.


Sezgi, iç algı yoluyla bilmek olarak tanımlanabilir. Düşünceler mantıksal olarak zihinsel bedenle ilişkilendirilirken, zihinsel bedenin işlevsel olması sadece düşüncelerde değildir. Zihinsel beden, büyük oranlarda bilgi ile daha güçlü ilişkilere sahiptir ve manevi irade ile birlikte fiziksel bedenden çok daha yaratıcı olabilir.
Ajna Çakra temel çakrayı etkiler ve böylece zihinsel dinamik iradenin bir sonucu olarak kundalininin uyanmasından da sorumludur.

Kişisel çıkarlar, kurumsal kârlar adına hareket eden bir dünya görüyoruz ya da gizli gündemler, kolektif bilinci en yüksek potansiyeline yükseltmeye karşı hareket edildiğini görüyoruz. Bilginin yayılmasıyla çalışan herkes, kuşkusuz, beyan ettikleri şeylerin, dokundukları herkesin yaşamları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu bilir; dünyamızın geleceğini söyledikleri ve yaptıklarıyla etkilerler; ve vicdanlarını geliştirerek bu dünya üzerinde gerçek bir pozitif etkiye sahip olabileceklerini ve vicdanlarını geliştirerek bu dünya üzerinde gerçek bir pozitif etkiye sahip olabileceklerini bilirler. Konferans konuşmalarından M. Douglass, F. Donald.

Antahkarana 

Education also should concern itself during the New Age with bridging of this gap between the three aspects of the mind nature: between the soul and the lower mind, thus producing at-one-ment between soul and personality; between the lower mind, the soul, and the higher mind. For this the race is now ready, and for the first time in the career of humanity the bridging work can go forward on a relatively large scale. On this I need not enlarge, for it concerns the technicalities of the Ancient Wisdom, on which I have given you much in my other books. 

Education is therefore the Science of the Antahkarana. This science and this term is the esoteric way of expressing the truth of this bridging necessity. The antahkarana is the bridge the man builds - through meditation, understanding, and the magical creative work of the soul - between the three aspects of his mind nature. Therefore, the primary objectives of the coming education will be:

  1. To produce alignment between mind and brain through a correct understanding of the inner constitution of man, particularly of the etheric body and the force centres.

  2. To build or construct a bridge between the brain-mind-soul, thus producing an integrated personality which is a steady developing expression of the indwelling soul.

  3. To build the bridge between the lower mind, soul, higher mind, so that the illumination of the personality becomes possible. 

"Before a man can tread the Path he must become that Path himself". The antahkarana is the Path symbolically. This is one of the paradoxes of the esoteric science. Step by step, and stage by stage, we construct that Path just as the spider spins its thread. It is that "way back" which we evolve out of ourselves; it is that Way which we also find and tread.

Students should train themselves to distinguish between the sutratma and the antahkarana, between the life thread and the thread of consciousness. One thread is the basis of immortality, and the other the basis of continuity. Herein lies a fine distinction for the investigator.

The sutratma is the direct stream of life, unbroken and immutable, which can be regarded symbolically as a direct stream of living energy flowing from the centre to the periphery, and from the source to the outer expression or the phenomenal appearance. It is the life.

The consciousness thread (antahkarana) ... is the thread which is woven as a result of the appearance of life in form upon the physical plane. Speaking again symbolically, it might be said that the sutratma works from above downward and is the precipitation of life into the outer manifestation. The antahkarana is woven, evolved and created as the result of this primary creation, and works from below upwards, from the without to the within, from the world of exoteric phenomena into the world of subjective realities and of meaning.

(Man) then discovers an aspect of himself of which he had little dreamt in the early stages of his development. He discovers the soul and then passes through the illusion of duality. This is a necessary but not a permanent stage... He seeks to merge himself with the soul, to identify himself, the conscious personality, with that overshadowing soul. It is at this point, technically speaking, that the true building of the antahkarana must be begun. It is the bridge between the personality and the soul. 

The Science of the Antahkarana. This is the new and true science of the mind, which will utilise mental substance for the building of the bridge between personality and the soul, and then between the soul and the spiritual triad. This constitutes active work in substance subtler than the substance of the three worlds of ordinary human evolution. It concerns the substance of the three higher levels of the mental plane. These symbolic bridges, when constructed, will facilitate the stream of flow of consciousness and will produce that continuity of consciousness, or that sense of unimpeded awareness, which will finally end the fear of death, negate all sense of separateness, and make a man responsive in his brain consciousness, to impressions coming to him from the higher spiritual realms or from the Mind of God. Thus he will be more easily initiated into the purposes and plans of the Creator. 

The building of the second half of the antahkarana (that which bridges the gap in consciousness between the soul and the spiritual triad) is called the science of vision, because just as the first half of the bridge is built through the use of mental substance, so the second half is built through the use of light substance. 

The Science of the Antahkarana is connected with the entire problem of energy, but peculiarly with the energy handled by the individual and with the forces by which the individual relates himself to other individuals or groups. 

The Science of the Antahkarana is the science of the triple thread which exists from the very beginning of time, and links individual man with his monadic source. The recognition of this thread and its use, consciously, as the Path and the means of ever expanding contacts, comes relatively late in the evolutionary process. The goal of all aspirants and disciples is to become aware of this stream of energy in its various diversifications, and consciously to employ these energies in two ways: interiorly in self-unfoldment and in the service of the plan for humanity. 

The Science of the Antahkarana deals, therefore, with the entire incoming system of energy, with the process of usage and transformation and fusion. It deals also with the outgoing energies and their relationship to the environment, and is the basis of the science of the force centres. 

The antahkarana, therefore, is the thread of consciousness, of intelligence, and the responsive agent in all sentient reactions. 

Antahkarana  - Devam

The 4th ray can give visually many insights and indications that the mental plane may lack hence the importance of the Masculine line of 1,3,5,7 of rays must work in conjunction with the feminine rays of the 2,4,6 line respectively.

The occult path is one of constant building and refinement and when the preparatory work is done , only then will he cross over into the abstract mind and then the plane of pure bliss or buddhi.

It has been said that the spiritual path is a journey from duality to Oneness. Not surprising, therefore, the fourth ray holds notable importance for humanity.

As the living energy most associated with duality and its resolution, the fourth ray is the foundation upon which the human kingdom evolves. It is responsible for the balancing and integrating of the soul with the human personality.

This ray largely governs the play of the opposites evident within our thoughts, feelings and the conflicting demands of physical existence.

Man is therefore, (from the angle of force expression), a mass of conflicting energies, and an active centre of moving forces, with a shift of emphasis constantly going on, until such time as the personality forces (symbolic of divine multiplicity), are subdued, or "brought into line" by the dominant soul.

That is what we really mean by the use of the word "alignment"'.

D.CARPENTER:

Buddhi or the principal of Love works astrologically through Mercury, a 4th ray planet, stimulating the heart center which in time eventually creates an alignment and resonance with the base of the spine center.

It is only the advanced stimulation of the heart that can have a reciprocal effect on the base of the spine center causing the great serpent fire to ascend along the etheric spine and be released out at the top of the head or thousand-petaled lotus center.

This can only be achieved we know when the disciple has done the preliminary work of personality integration and soul-fusion.

Thus alignment results from:

1. The control of the personality by the soul.

2. The downpouring of soul energy, via the mental and emotional bodies, into the brain, thus producing the subjugation of the lower nature, the awakening of the brain consciousness to soul awareness, and a new alignment of the bodies.

3. The right arrangement, according to ray type, of the energies which are motivating and dynamically arousing the centres into activity.

This leads eventually to a direct alignment of the centres upon the spine, so that soul energy can pass up and down through the centres, from the directing centre in the head.

We may think of the Antahkarana as a ‘rainbow bridge’ composed of a seven-fold spectrum of dimensionalized forces which must be brought into perfect alignment and focus in order to fulfill our inherent Spiritual Purpose.

As we vibrate to these energies, we become consciously attuned to the planetary, solar, and universal Logos (Intelligence) and serve the ultimate plan of uniting All Creation through our Being.

As living beings, we are the culminating manifestation of the Divine Feminine and Masculine.

When we come together, the Force of Our Love is the power that creates and transfigures us back to the Supreme Godhead, through the embodiment of our Awareness in the “Christ Consciousness” - which He brought to Earth as the part of His cosmic aura.

The Antahkarana symbol creates an energy that has a direct effect on the human aura, directly reaching chakra points in various ways.

It interacts directly with your aura and your chakras; and as it activates the chakras, it heals the organs associated with each of the chakras.

The antahkarana is the Path symbolically, which concerns the substance of the three higher levels of the mental plane.

These symbolic bridges, when constructed, will facilitate the stream of flow of consciousness and will produce that continuity of consciousness, which will finally end the fear of death, negate all sense of separateness, and make a man responsive to impressions coming to him from the higher spiritual realms or from the Mind of God.

The Science of the Antahkarana deals, therefore, with the entire incoming system of energy, with the process of usage and transformation and fusion. It deals also with the outgoing energies and their relationship to the environment, and is the basis of the science of the force centres.

On the soul level there is no repulsion; all souls can work together in harmony whatever the ray, as all souls form the groups of logoic energy centres on the buddhic ( cosmic etheric plane) -- hence the necessity of approaching people as souls and finding contact with them at that level.

To understand the antahkarana or rainbow bridge and its relationship to the seven rays in a more expanded way one should learn to visual a torus or a dual vortex that seamlessly connected moves both up and down simultaneously and is in constant circulating motion.

The magic of spiritual growth is not linear, from here to there, but spherical, like a balloon that as it inflates expands .

The magic of spiritual growth is not linear, from here to there, but spherical, like a balloon that as it inflates expands exponentially on all sides equally yet passing down the longitude and latitude of this spherical life can be seen rotating energies rising and falling as they circulate, pushing towards synthesis and not diversity.

The influence of the 4th ray will be apparent to the student of ray psychology in this presentation, yet these truths are equally important to all the rays.

The more advanced a person becomes, the more he will have built into his equipment the qualities of all the rays, synthesized by his soul ray, and the more he will function from the soul level.

The state of mental polarization continues until about half-way between the second and third initiations when spiritual polarization begins and the intuition gradually takes over the functions of the lower mind. This is fully achieved by the fourth initiation, when Christ died upon the Cross.

He rendered up the form aspect and identified Himself as Man with the life aspect of Deity. He thereby liberated us from the form side of life, of religion and of matter, and demonstrated to us the possibility of being in the world and yet not of the world, living as souls, released from the trammels and limitations of the flesh, while yet walking on earth.

ABB-TCF

    Help Nature and work on with her; and Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance. The Voice Of The Silence - H. P. Blavatsky