Ezoterik Okul Nedir?


By Alice A. Bailey


Bugün pek çok sözde ezoterik okul var. Hepsi nispeten moderndir ve son altmış yılda ortaya çıkmıştır. Burada, dünyanın her yerinde var olan, adı olmayan, ekzoterik bir organizasyonla temsil edilen ve tanınmış liderleri olmayan, sürekli var olan Ezoterik Okuldan bahsetmiyorum. Bu tek gerçek Okul, çağlar boyunca Gizemlere girmeyi talep eden ve şartları yerine getirdikten sonra kabul gören arayışçıların ihtiyaçlarını ebediyen karşıladı. Her yerde bulunabilen mistik, metafizik, Teosofik, Gül Haç ve gizli düzenlerin sayılarına atıfta bulunuyorum. Bu örgütler, adanmış manevi niyetleri olan, büyük bir istekle canlandırılan ve bazı öğretmenler ve bazı öğretim birimleri etrafında toplanan gruplardan oluşur. Öğretmen onlara standart, gizli bilgilerle ilgili kişisel yorumunu sağlar, karakter oluşturma ve saflık ihtiyacını vurgular, onlara Yolda yürümenin gerekliliğini belirtir ve (genellikle) nihai ve nihai otoritenin yerini alır.


Ezoterizm tarihindeki bu aşama iyi, hazırlık çalışması oldu. Gizli öğretinin, ezoterik öğretinin ve dünyanın iç hükümetinin doğasını genel kamuoyunun dikkatine sundu. Bilgeliğin Üstatlarının varlığı gerçeği - Gezegensel Hiyerarşide Mesih'in yönetimi altında çalıştıkları için - ya ortodoks Teosofi, Hindu metafizik spekülasyonu ya da Hristiyan terminolojisi açısından geniş çapta sunuldu. Çok fazla bilgi aktarıldı. İlahi yaratımın karmaşık süreçleri ve bunun sonucu olarak Tanrı'nın tezahürü, çok fazla zihinsel uyarım ve zihinsel açılım getirir, ancak çoğu zaman çok az gerçek anlayış getirir. Ezoterik okullar, anlayışın gelişmesini teşvik etmekle meşguldür. Öncelikle duygusal arzu doğasının arındırılmasına yönelik bazı temel kurallar yararlı bir şekilde yayılmıştır; Yaşamı, bilinci ve formu koşullandıran çeşitli bölümlerde olduğu gibi, birçok plan, yaratıcı ateşler ve tözün farklılaşmaları kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır.

Bunların hiçbiri ezoterik öğreti değildir. Üstatlara bağlılık öğretildi, ancak yetersiz bir şekilde sunuldu. Bu Üstatlar, grubun öğretmeni ile özel olarak ilgilenmiş olarak tasvir edilir ve öğretmenin kişisel arkadaşları sık sık, Üstadın onları öğrencilerinin iç saflarına kabul ettiği konusunda bilgilendirilir. Böylelikle bu gruplar içinde, pratikte istisnasız olarak, öğretmene sadık taraftarlardan oluşan yakın bir şirket kurulur, bu adanmışların öğretmene ve sözde öğretmen tarafından iletilen Üstadın emirlerine sorgusuz sualsiz itaat etmelerine güvenilebilir. hiçbir Üstadın asla bir emir vermediği veya itaat beklemediği gizli yasayı ihlal ederek. Günümüzde ortalama ezoterik grup, üyelerine özel, sağlıksız bir gizem duygusunu besleyen ve yalnızca tek bir amaca hizmet eden yarı gerçekleri - gerçeğin varlığına tanıklık etmek - sunan kapalı bir organizasyondur.


Bu nedenle, gerçek bir ezoterik okulun henüz var olmadığı aşikar olacaktır. Bu okulların ortaya çıkışı henüz bir umut olmaya devam ediyor, ancak ortaya çıkmaları için gerekli hazırlıkların yapılabileceği noktaya ulaşmış durumda.

Yukarıdakiler, çok sadık ama ilhamsız bir hizmetin ithamları değildir. Öğrenciler, aşina oldukları okulların, onları kuran öğretmenin zayıflıklarına ve gücüne dayanan, doğası gereği sadece hazırlık niteliğinde, hatalarla dolu olduğunu kabul etmelidir; bu nedenle, kişilik vurgusuyla lekelenmiş, sadakat talep edilmiş ve yanlış uygulanmış ve yanlış yorumlanmış öğretimdir. Bununla birlikte, geleceğe yönelik işaret tabelaları olarak yararlı oldular.

Gerçek ezoterik okulların tezahürü için zaman henüz olgunlaşmadı. İnsanlık henüz hazır değil. Ancak bugün, daha ileri eğitim okullarının kurulmasını garanti edecek yeterince zeki kadın ve erkek var. Bunlar - Evrim Yasasına göre - ortaya çıkacak olan gelecekteki okulların temelini atacak. Ezoterik okullar evrim sürecinin bir istisnası değildir ve insanın talebine yanıt olarak ve zihinsel gelişimi onları gerektirdiğinde ortaya çıkar. Önümüzdeki yetmiş yıl yeni okulların kurulmasını görecek.

Şu anda işleyenler evi temizlemeye başlayabilir, temel olmayanlardan vazgeçebilir ve gerçekten okült olan gerçekleri izole edebilir ve böylece ezoterik eğitimin amacını açıkça görebilirler. Bunu henüz yapmadılar. Gelecekte aceminin tabi olması gereken disiplin anlaşılmalı ve doğru teknikler uygulanmalıdır; tüm bunların şu anda olduğundan daha yüksek bir seviyeye kaydırılması gerekecek. Öğretim, mevcut teolojik eğiliminden ve otokratik beyanlarından ayrı tutulmalıdır. Bu dogmatik ifadelerden, birçok okült okul, içrek okullar ve çeşitli ezoterik bölümler feci bir şekilde suçlu oldu.

Otoritenin ruhsal doğası hakkında gerçek bir anlayışa sahip olacak öğretmenler daha sonra ortaya çıkacaktır. Bu, iddiada bulunmaya ve gizeme değil, en yüksek ideallere göre yaşanmış bir hayata ve öğrencinin hem saygısını hem de sezgisel tepkisini uyandıracak bir öğretinin sunumuna dayanacaktır. Geleceğin öğretmeni basitçe Yolu gösterecek, öğrenciyle Yolu gösterecek ve eski kuralları vurgulayacak, ancak yeni yorumlarıyla. Artık grup ile ışık arasında veya aday ile Üstün arasında (bugün sık sık yaptığı gibi) durmayacaktır.

Bu hazırlık okulları zaten oluşma aşamasındadır ve 1923'te Arcane Okulu'nun başlaması bu ruhani çabanın bir parçasıydı. Bu önerilen okullardan, gelecek yüzyılın başlarında gerçek Başlatma Okullarının ilki ortaya çıkacak.

Bugüne kadar, sözde ezoterik okullar, Deneme Süresi veya Arınma Yolunda adaylarla ilgilenmiştir. Arcane Okulu gibi şimdi oluşmakta olan okullar, öğrencileri eğitmekle ve onları Öğrenci Yolunu yürümeye ve - daha sonraki bir tarihte - Üstatlar ile doğrudan temasa geçmeye hazırlamakla ilgileniyorlar. Önümüzdeki yüzyılda ortaya çıkacak olan yeni okullar, öğrencileri alacak ve onları İnisiyasyon Yolunda yürümeye hazırlayacak.

Böylece, Üstatların sorumlu olduğu tek bir sınıflandırılmış birleşik çabaya sahibiz. Şimdi öğrenci yetiştirmek için oluşturulan okullar, doğaları gereği orta düzeydedir ve geçmişin ekzoterik okulları ile daha sonra ortaya çıkacak olan gerçek okullar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu gerçekler şu şekilde özetlenebilir:

1. Geçmişteki Ezoterik Okullar

 

Bunlar, birçok Teosofik grubun içrek okulları, Gül Haç toplulukları ve sayısız mistik ve metafizik organizasyon gibi en aşina olduğumuz okullardır. Doğaları gereği kesinlikle ekzoteriktirler ancak toplumun geneli için ilgi çekicidirler. İnsan evriminin üç dünyası - fiziksel dünya, duyguların dünyası ve zihinsel dünya hakkında çok yararlı bilgiler aktarırlar. Kesinlikle Deneme Yolundaki (Path of Probation) acemiler içindir. Tanrı'ya kalple yaklaşma metodunu uygularlar.

 

2. Günümüzün Ezoterik Okulları

 

Artık oluşmakta olan bu okullar daha ezoterik bilgiye sahipler; bu bilgiler ilişkilendirilmekte ve uygulanmaktadır. Çok şey teorik olarak kalır, ancak teori uygulamadan önce gelmelidir. Bu okullar, öğretilerini daha önceki okullarda ulaşılan noktanın ötesine taşırlar yani, bu ilk üç dünyanın üzerinde olan ruhun alemine taşırlar. Okült değerler dünyasıyla ilgilenirler ve doğası gereği zihinsel olacaklardır, sadece algılanan bir tanrısallığın peşinde koşmaya değil, Tanrı'yı ​​bilmeye de vurgu yapacaklardır. En iyi ihtimalle, eski okullar kişiliğin bütünleşmesini sağladılar ve mistik olgusalın temel ikiliği oluşturdular. Yeni okullar daha yüksek bir füzyonu hedefler, bütünleşmiş kişilik ve ruh arasında. Mistik ikileminin (gerekli bir aşama) arkasında ilahi olanla gizli özdeşleşme gerçeğinin olduğunu ortaya koyarlar.

 

3. Geleceğin Ezoterik Okullar

 

Bu okullar insanlık için gerçekten ezoterik olacak ve gelecekte hazır olacak. Öğrencinin yüksek bilinci uyandırılacak ve eğitilecektir. Ruhsal seviyelerde bilinçli olarak çalışması ve son derece zeki bir kişilik aracılığıyla insan evriminin üç dünyasında ruh olarak hareket etmesi öğretilecektir. Öğrenciler inisiyasyon için hazırlanacak ve inisiyeler daha yüksek inisiyasyonları almak için eğitilecektir. Uygulanan bilginin sonucu olarak bilgeliğe ve Hiyerarşinin çalışma ve planlarına, enerjilerin ve güçlerin doğru şekilde ele alınmasına vurgu yapılacaktır. Sezgi geliştirilecek ve manevi insan ile evrensel Olan arasında daha da yüksek bir füzyon meydana getirilecektir.

Okullar hakkında söyleyeceklerimi aşağıdaki bölümlere ayırmak istiyorum:

I. Ezoterizmin bazı tanımları.
II. Ezoterik bir okul nasıl oluşur?
III. Yeni okullarda öğretilen temel gerçekler.

Bu bölümlerin incelenmesi, ezoterik öğretimin ne olduğunu bilmemize ve ezoterist olarak çalışmamıza, gerekli eğitimi almamıza ve YOL'a doğru yürümeyi öğrenmemize yardımcı olacaktır. Günümüz sözde ezoterik okullardaki liderler ve öğretmenler gerçeklerle - ne kadar zor olursa olsun - yüzleşmelidir. Doğru ve samimi iseler, bunu memnuniyetle yapacaklar ve kendilerini zamanın ihtiyacına göre ayarlayacaklar; evrim merdiveni üzerindeki yerlerini doğru bir şekilde değerlendirecekler ve böylece çabalarının nereye yerleştirilmesi gerektiğine karar verecekler. Yukarıda özetlenen hiyerarşik planları hiçbir şey durduramaz. Kendileriyle yüzleşemeyen ve çalışmalarını gerçek seviyede değerlendiremeyenler, okullarının boşa çıktığını fark edecekler ve bu bugün her yerde görülebiliyor. Durumu kavrayabilen ve geleceğin vizyonunu anlayanlar daha fazla kullanışlılığa, hayati yeniden yapılanmaya ve daha fazla hizmete doğru ilerleyecektir.

I. Ezoterizmin Bazı Tanımları

"Ezoterik" ve "okült" kelimeleri "gizli olanı" ifade eder; dış görünüşün ardında yatan şeyi belirtirler ve görünüşü ve etkileri üreten nedenleri gösterirler; onlar, tüm dış biçimlerin perdelediği ve sakladığı, enerjilerin ve kuvvetlerin daha ince dünyası ile ilgilenirler. İnisiyasyon ​​bilinci geliştirilmeden önce bilinmesi gereken şeyle ilgilenirler.

Geçmişte vurgulanan şey subjektifti ama yine de maddi güçler (insanın içinde gizli) ve sıklıkla insanın hayvanlarla ortak olarak paylaştığı duru görü gibi psişik güçler üzerinde olmuştur. Fiziksel saflık, eski okullarda büyük ölçüde vurgulanmıştır ve ruhun tezahür etmesi gereken formların temizlenmesi ile ilgilidir. Bu arınma doğası gereği ezoterik değildir ve ezoterik ya da ruhsal açılım belirtisi değildir. Bu yalnızca en gerekli ön aşamadır; bu arıtma yapılıncaya kadar daha ileri çalışmalar mümkün değildir. Fiziksel disiplinler gerekli ve faydalıdır ve yeni başlayanlar için tüm okullarda yerlerini bulmalıdır; Neofit, kendi araçlarıyla saflık alışkanlıklarını kurar ve öğrencinin gerçek ezoterik çalışmaya başladığında ihtiyaç duyduğu vücut tipini oluşturur.

Bu temel eğitim, neofitin bilincini günlük yaşamın somut dünyasından kendi kişilik güçlerinin daha ince dünyalarına kaydırmasını sağlar. Başa çıkması gereken enerjilerin farkına varır ve arkalarında yatan şeyi, kendi dünyasındaki ruhu, Tanrı'nın Krallığı'nı belli belirsiz hisseder.

Yeni okullar daha ezoterik değerlerle dolu. Öğrenciyi üç dünyada tek bir ruh olarak çalışması için eğitirler ve onu bir Üstadın grubunda bağlı bir öğrenci olarak çalışmaya hazırlarlar. Eski düzene ait olan okulların çoğu, yeni başlayanların eğitilmesi gereken üç dünyada kişilik entegrasyonu ve eğitimli bir yaşam bilgisi aşamasını görmezden geldi. Bunun yerine, yeni başlayanlara, bir Üstat ve bir Üstadın grubuyla cazip bir temas olasılığını savundular ve bu, daha koordineli bir kişi olmadan, "zeki" kelimesini neredeyse hak etmediği ve herhangi bir ruh teması olmadan önce. 

Vurgu, adanmışlığa dayanıyordu - grubun merkezindeki öğretmene bağlılık, öğretmen tarafından ifade edilen hakikatlere bağlılık, Üstad'a bağlılık, artı "öğrenci" unvanını hak etme konusunda sabit bir kararlılık gerekti. Aynı zamanda, yeni başlayanlara öğrencilik ya da sorumlulukları hakkında gerçek bir fikir verilmez. Artık oluşmakta olan yeni okullar, öğrencilerine çok farklı fikirler ve çok farklı eğitim teknikleri aktarmaktadır.

https://www.lucistrust.org/online_books/the_unfinished_autobiography_obooks/what_is_esoteric_school alınmıştır