Meditasyon Çalışmaları 

Değerli Arayışçılar, 

Bu bölüm meditasyon yapmak, kadim bilgeliği çalışmak isteyenler içindir. Meditasyon çalışmaları grubunun parçası olmak için, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Grup oluştuktan sonra bilgilendirme maili paylaşacağım.

Grup olarak aylık olarak her çarşamba saat 20:00-20:45 Üçgen meditasyonu yapıyoruz. 

Üçgenler, dünyanın her yerindeki insanların kalplerine ve zihinlerine ışık ve iyi niyet akışını görselleştirmek için her gün çalışan, buna zaman ayıran bir insanlık. Üçler halinde düşüncede birleşerek, bu enerjilerin serbest bırakılabileceği doğru ilişki üçgenlerini yaratırlar.

Sizi bir üçgen oluşturmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kadim bilgeliğin üçgenler oluşturan diğer öğrencileri tarafından yaratılan ışık ve iyi niyet ağıyla bağlantı kurmaya davet ediyoruz. Ağı güçlendirmek için her gün verilen birkaç dakika, ilişkilerin dönüştürülmesine yardımcı olacaktır: Hem birbirimizle hem de gezegenle. Tüm Üçgen meditasyonu yapan üyeler haftalık olarak toplanır ve toplu halde çalışma yapar.

 

Grup olarak yeni ay meditasyonları her ayın takvimine göre belirlenir ve grup olarak yapılır.

Yeniayda Plan'ın nasıl tezahür ettirebileceğine odaklanırız; "Yaşamın Tek Gücü'nün" ve "Tek Ruhun Sevgisinin" dünyanın dağıtıcıları aracılığıyla çalıştığı çeşitli yollara odaklanırız. Yeniayda vurgu, dolunay anında alınan enerjinin ve ilhamın, dünyanın ihtiyacını karşılamakla uğraşan, insan yaşamının birçok alanında aktif olarak hizmet veren, yeryüzündeki insan yaşamının kalitesini yükselme ve zenginleştirmeye adanmış kişilerin ve grupların hizmetlerinin görünürlüğüne katkı sağlamak, ifade etmek ve genişletmektir.

Yeniay meditasyonu, Yeni Dünya Hizmetkarları Grubu’nun hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlar. Fırsat eşitliği, adalet, kapsayıcılık ve doğru ilişkiler için çalışan tüm kadın ve erkeklerden oluşan Yeni Dünya Hizmetkarları Grubu, insan çabasının her alanında ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir gruptur. Çoğunlukla, tanınmadan, gezegensel ilişkimizi ve yapıcı değişimi ortaya çıkarmak için iyi niyetin gücünü anlayarak sadece insanın ihtiyacını değil, tüm canlıların refahını karşılamak için çalışırlar.

Grup olarak dolunay meditasyonları her ayın takvimine göre belirlenir ve grup olarak yapılır.

Dolunay dönemleri, ruhsal enerjilerin benzersiz bir şekilde mevcut olduğu ve insanlık ile Hiyerarşi arasındaki yakın ilişkinin daha da kolaylaştırdığı bir dönemdir. Her ay akan enerjiler, o ayki tesiri altında olduğu takımyıldızın belirli niteliklerini taşır; sırasıyla insanlık üzerinde fonksiyon gören bu enerjiler, insanlığın bilincinde "ilahi nitelikleri" inşa ederler. Her ay inisiyeler, inisiye adayları ve öğrenciler olarak, insanların zihinlerine ve kalplerine ruhsal akışı yönlendirmeye ve böylece insan krallığı ile Tanrı'nın Krallığı arasındaki bağı güçlendirmeye için çalışmaktayız.

Hiyerarşi ile yaklaşım yoluna giriş, bireyler, gruplar ve bir bütün olarak insanlık için mümkündür. Bu Yaklaşımlar sırasında genellikle veya normalde temas edilmeyen enerjilere dokunulabilir, bu enerjilerin doğası kavranabilir. Eğer temas grup ile olmuşsa bu enerjiler grup içerisinde kullanabilir. Böylece birey, grup ve insanlık zenginleşir ve canlanır.”

Grup olarak Kalpteki Üstat Meditasyonu her ayın son salı günü yapılır.

Kalpteki Üstat Meditasyonu fiziksel bilincimizdeyken Üstatların enerjilerini hissedebilmemiz için gerekli olan çalışmalardan biridir. Ayda bir defa yapacağımız bu çalışma yolda ilerleyenlerin buluşma anıdır. "Öğrenci meditasyonunda sebat ettikçe, kendisini doğru titreşime ayarlama kabiliyetini artırdıkça, onu doğrudan Üstadı'na götüren bir yol (eğer öyle adlandırabilirsek) inşa eder. Bu kelimenin tam anlamıyla gerçeğin bir ifadesidir. İyi eylem, kişiye zamanında, belirtilen sürelerde Üstadın yanında olma hakkını kazandırır.

Bu, insanlık için aktif hizmetle birlikte meditasyonda iyi niyetli eylemleri gerektirir. Bu aralıklar başlangıçta nadirdir, ancak ilerleme kaydedildikçe daha sık hale gelir. Daha sonra uyanışta hatırlama yoluyla bu temasın farkına varır. Kişi, Üstadın odasını görecek ve sınıf çalışmasındaki arkadaşlarını hatırlayacaktır.

O, Üstadı tarafından söylendiği gibi belirli cümleleri hatırlayacak ve önerilen çalışmanın veya öğüdün bir hatırasını fiziksel yaşamına geri getirecektir. Bu, öğrenciye, meditasyonda inşa edilen yetenek yoluyla, Üstat'a erişmede başarılı olduğunun göstergesi olan yöntemlerden biridir." Letters on Occult Meditation 292, Master DK

Gruba katılmak için