Omraam Mikhaël Aïvanhov   Beslenme Yogası - Izvor Koleksiyonu No 204

Omraam Beslenme Yogası Birinci Bölüm

"Beslenmek, Varlığın Bütününü İlgilendiren Bir Davranıştır" 

 • Beslenmek doğa ile aramızdaki ilişkidir. 

 • Beslenmek, varlığının bütününü ilgilendirir.

 • Aç kalıp zayıf düştüğümüzde, bir lokma ekmek bizi kendimize getirir. Eterik beslenme.

 • Sadece besin ile hareket edebilirsiniz, konuşabilirsiniz.

 • Doğa, besinler, Tanrısal laboratuvardır. Her bitki, mineral ayrı bir titreşim ve frekanstır. Onları 'yemek' kendi komplekslerimize bu titreşimleri, fikirleri almaktır.

 • Beslenme hayvanlarla paylaştığımız ortak dürtüdür. Uykudaki insan bunu mekanik seviyede yapar. Spiritüal beslenme şuurlu bir çabadır.

 • Yemek, yaratıcı ile bağlanmaktır. Beden bilgeliği ile H12 seviyesinde bir çalışma yapabiliriz.

 • Bir meyve yediğimizde; katı, sıvı, gaz ve eterik maddelerini de eriz.

 • Nefes, çiğnerken eterik maddeyi almamıza yardımcı olur. 

 • Astral bedeni beslenmek için yemeği yerken yüksek duygular, heyecan kavuşma hali gibi bir halde olmak astral bedenimizi besler.

 • Mental bedeni beslemek için yüksek düşünceler, şükür halleri ve sistemin merhametine bağlanmak.

 • Modern insanda ağaçlara, doğaya, çevresine şefkat ve merhamet yok. 

 • Daha yüksek bedenlerin besinleri için şükür duygusu, minnet duygusu içinde bağ kurmak. Budik beden, atmik beden gibi bedenler. 

 • Antahkarana ile kurulan bağlar. 

 • Yemeğe başlamak ve yemeği bitirmek ritüel gerektirir.  Yemeğimizi yükseltmemiz gerekir.

81397912_2561092820825542_18211186480691

Omraam Beslenme Yogası İkinci Bölüm - Hrani Yoga

 • Daha basit bir egzersiz var mıdır? Yemek yemek. Yoga, Zen, Transandantal.

 • Günde 2-3 kez rahatlama ve yükselme imkanı, hücresel seviyede. Hem içsel hem de dışsal sessizlik. Odaklanma, hakimiyet ve dikkat bu "yoga"dır.

 • Sessizce yemek yemek. Tabak, çatal, bıçak sesi olmadan. Nefes alarak. Yavaş yavaş. 

 • Yemek yemek şimdi nasıl karşıladığımız ile ilgilidir. Dağınık yemek, dağınık hayatlar. 

 • Işık töreni. Yemek yemek bir törendir. Öfkeli, sinirli hallerde yemek yenmemeli.

 • Zeka, sevgi ve irade çalışması. Herkes üniversiteye gidememiş olabilir ya da inisiyatik yolda olmayabilir ancak herkes yemek yer. 

 • Yemek sofrasında eksik bir şey mi var? Yemeğin akışını bozmayın. Masadaki eksik şey hayatta eksik bıraktığını bir şey.Tam yapmak. Boşluk olmadan.

 • Bir şeye hakim olmak için önce düşüncesine hakim olmalısın. Üstat burada majinin işleyişine giriyor. 

 • İnsan tekamülünün işareti, kendisinden çok daha büyük olan ve Onun ahengini, eylemlerini düşünceleri ve duygularıyla, iç gürültüsüyle bozmamaya dikkat ettiği bir bütüne ait olma bilincine sahip olması. Tam bir aşram öğrencisinin yorumu. Kendi fakültelerinin sesleriyle bütünün sesini bozma. 

 • Gürültü ahenksizliğin bir sonucudur. Psişik atmosfer.

 • Besine sevgi yollamak. Sevgi, besinin potansiyelini açığa çıkarır. Biriktirdiklerini vermesini sağlar. 

 • Tüketmemek, paylaşmak. Gün içerisinde sakinlik gelir. Sakinliğimizi koruruz.

 • Besin, en kolay ulaşılabilir Tanrıya bağlanma yöntemidir. Tüm simya ve maji içinde gizlidir. 

Omraam Beslenme Yogası Dördüncü Bölüm - Besin Seçimi

 • Tapınağımızı nereye inşa edeceğiz? Kayamızı bulmak gerekli.

 • Besinlerle bağ kurmak gereklidir.

 • Yediklerimiz içinde bulunduğumuz durumu gösterir. Alınan besinler dönüştürülemez ise birikir. 

 • İnisiye besinleri dönüştürebilir. İç dünyalarda yapılan çalışmalar bizi değiştirir.

 • Gece kondu inşa edersek prensler, azizler gelmez.

 • Yol, insanın değişimidir. Özleri çekebilmektir.

 • Duygular bizi değiştirir. Işıkta mıyız karanlıkta mı?

 • Pislik yersek pislik çıkar. Yediğimiz düşük seviyeli yiyecekleri sindirmek için kendi manyetik enerjimizi harcarız.

 • Dört element; toprak meleği, su meleği, hava meleği, ateş meleği. Her gün yemek yerken dört meleğe bağlanabiliriz.

 • Toprak meleği istikrarı, su meleği saflığı, hava meleği saflığı, ateş meleği de tanrısal aşkı temsil eder.

 • Fiziksel beden bu dünyanın maddeleri ile yapılmıştır. Uzun süre dayanamaz, ışık bedeni inşa etmeliyiz. Bunu bir bebek gibi düşünün. Onu nasıl beslersiniz? En saf elementlerle. 

Omraam Beslenme Yogası Üçüncü Bölüm - Yaratıcının Aşk Mektubu

 • Meyveler, sebzeler yaratıcının aşk mektubudur. 

 • Devamlılık merhamettir. Besinlere böyle yaklaşmak merhamet geliştirir. Sonunda, Ondan başka bir şey yok anlayışı gelişir. Bodisatvayı nasıl anlayabiliriz?

 • Yaratıcının aşk mektubunu nasıl okumalıyız?

 • Seviliyorsunuz, size hayatı ışığı katılaştırıp veriyoruz.Eğit kendini, geliştir ve hatırla.

 • Doğa, insanlar uykuda olsa da, kristralize olsalar da onlara bakmaya devam eder. 

Omraam Beslenme Yogası Beşinci Bölüm - Vejetaryanlık

 • Her zaman seçim yapmaya itiliriz. Seçimler karmaların da habercisi? Şuurlu olsaydık bütün seçimlerimizi görebilirdik.

 • Varlık her türlü beslenebilir. Önemli olan ne kadar güneş aldığımız.

 • Beslenmek şamanik bir şey aynı zamanda. Beslenirken, besinin özünü almaya gayret edersin. Hayvanların ruhlarını almak gibi. Cesareti yürek aramak gibi. Duygular ve fiziksel besinler arasında bağlantı var. 

 • İnsan davranışları hayvan krallığına ait. Kendi krallığımızın nasıl davranmasını gerektiğini tam bilmiyoruz, öğreniyoruz. Beslenmek de bunun bir parçası. 

 • Güven, güven kurulmalı. Hayvanlar bizden korkmamalı. Çok fazla kan döküyoruz, bu kan tekrar insanlığın üzerine karma olarak geliyor. Savaşlar dünyada hep devam ediyoruz.  Mekanik olarak kan döküyoruz "beslenmek" için. 

 • Beslenme ciddi bir sorundur. 

 • Sadece besinlerle beslenmeyiz. Sesler, kokular, renkler ile de besleniriz. Kiliselerdeki, camilerdeki kokular. Işıklı varlıkları davet eder. Sesler ve kokular besindir. Onlar ışıklı varlıkların besinleridir. 

 • İnsan Tanrının mabedi ise, kendi tapınağımıza nasıl bakmalıyız? Taze yiyecekler, sağlıklı ve yüksek enerjili temiz yiyecekler yemeliyiz. 

Omraam Beslenme Yogası Altıncı Bölüm- Beslenme Ahlakı

 • Çok yemek sistemi yorar. Amaç, sistemi ahenkli beslemek. Bedenleri beslemek.

 • Sofradan tok kalkmamalı. Tok olmak, uykulu olmak inisiyenin ışıklı işlerini engelleyebilir. Eğer sofradan aç kalkarsak eterik beden, gerekli olan elementleri almak için yola çıkar.

 • Fazla yemek yemek açgözlülük ile astralde diğer varlıkların dikkatini çeker. İnisiyenin amacı ışıklı varlıkları beslemektir.

 • Başkası için yemek yemek. 

 • Uyumamanız gerekiyor. Gestaname.

 • Arzu bedeni. Arzu bedenini gözlemek.

 • Dar kapıdan girin. 

 • Bir lokmadan alınan enerji dünyayı döndürmeye yeter.

Omraam Beslenme Yogası Yedinci Bölüm  - Birinci Kısım - Oruç tutmak bir arındırma yöntemidir

 • Gerekli olanı alır, gereksiz olanı atarız. Ancak her şey atılmaz ve birikir. İnsan normalden fazla beslendiği için birikme hızı artar ve hastalıklar olabilir. Oruç ile sistemimizi arındırırız. 

 • Temizlenme, yolu arayanların uygulaması gereken bir özelliktir. 

 • Beden otomatik olarak arınır. Burun akıntısı, ateş, deri ,saç gibi yöntemlerle fazla ondan kurtulmaya çalışır ya da kendini dengelemek ister.

 • Koku izlenmesi gereken güçlü bir etkidir. Koku kök çakra ile bağlantılıdır ve bize bir çok şey söyleyebilir. 

 • Hava elektriksel olarak şarj edilmiştir. 

Omraam-after_sunrise_web.jpg

Omraam Beslenme Yogası Yedinci Bölüm  - İkinci Kısım - Oruç, ince beslenme yöntemidir

 • Şu andaki enkarnemiz geçmiş hayatlarımız toplamıdır. Burada eylemlerimiz onları da etkiler, onların eylemlerinin bizleri etkileyeceği gibi. Dolayısıyla enkarneler boyunca aldığımız karma, son enkarnemizde de iz bırakır. Oruç bu izlerin düzelmesine olanak verebilir.

 • İnsan yaratıldığında fiziksel besinler ile beslenmiyordu. Ateş ve ışık ile besleniyordur. Kaba düzeydeki deneyim sahalarına indikçe bu realiteyi yemeye başladı. Fiziksel beslenme. Biz, şuurlu çabalarımızla varlığımızı tekrar ışıkla ve ateşle beslemeye çalışıyoruz. 

 • Oruç tuttuğumuzda yüksek varlıklar bizleri beslemeye gelir. Beslenme ve besin olması ilkesi, alış-veriş çalışır.

 • Fakültelerimiz temiz olursa ve yüksek besinlerle beslenirse, yüksek misafirlerimiz olacaktır.

 •  

Omraam Beslenme Yogası Sekinci Bölüm  - Komünyon Üzerine

 • Komünyon paylaşmak anlamına gelir. Community, topluluk. Birlik hali olmak, birlikle ilgili bir kavram. Kalabalık, sevgi, paylaşmak. 

 • İnisiye kendine ihsan etmeli. Kendisi dediği kendi kompleksi. Bir gibi gözüken ancak içindeki kalabalığı beslemeli. 

 • Besinlerle konuşmak, iki insanın tanışması gibidir. Yakınlaşılır, kaynaşılır. ilk kez tanıdığınız birisiyle hemen yakınlaşıyor musunuz? Biraz vakit gerekiyor değil mi? Maddelerin transfer edilmesi, sempatinin sevginin geliştirilmesi gerekiyor. Besinlere temas etmek onlarla konuşma da öyle. 

 • Komünyon Hristiyan geleneği gibi görünse de kaynağı evrenseldir. Her varlık gelişip, mükemmelleşeceğini kendi tekmaül sınırlarını da aşacağı zamanların geleceğini biliyoruz. Herkes kutsal olacak ve kutsayacak. 

 • Tanrıya bağlanmak. Komünyon, paylaşmak, bizi Tanrıya bağlayacak.

Omraam Beslenme Yogası Dokuzuncu Bölüm - Kutsamanın Önemi

 • Kirlenmiş olanın temizlenmesi. Temiz olmak, bizi temiz özlere, temiz fikirlere bağlar. Temizliği sadece fiziksel seviyede konuşmuyoruz. Kutsamak yukarıyla olan bağın kurulması ve sizin aracılığınızla, sizin araçlarınızla yüksek bir şeyler akmasıdır. Burada aşağı seviyedeki şeylerden bahsetmiyoruz. 

 • Sübtil bedenleri harekete geçirmek kutsama ile mümkündür. Suyu, havayı ve ateşe canlandırdığımızda besinlerin içindeki tesiri de canlandırmış oluruz. 

 • Kutsamak, ezoterik toplulukların yemeklerin, toplantılarında görülür.Yemek her şeyin birleştirilmesi, duyguların yenilmesi anlamına da geldiği için yemek oldukça önemlidir.

 • Evin size uygun olması. Evinizi farkında olmadan kutsarsınız. Evdeki eşyalar, hava, toprak, ateş ve su sizin titreşimlerine uyumlanmıştır. Evinize girdiğinizde ev gibisi yok diye kaç defa söyledik? Farkında olmadan evimizi kutsuyoruz çünkü. Şunu şuurlu da yapabiliriz. 

Omraam Beslenme Yogası Onuncu Bölüm - Tinin Madde Üzerinde Çalışması

 • Katının içindeki ışık. Kütleyi, yani maddeyi inşa edenler ışığı dokuyorlar. Işığı bizlerin kullanım alanlarına açıyorlar bir yerde. Yoksa ışık ışığı nasıl deneyimleyecek? Bedenler aracılığıyla ışığı deneyimliyoruz. Madde ile tin arasındaki ilişkiye bir örnek. 

 • İnsan varlığı atomlardan enerji almaya öğrenemedi ancak bu yolda ilerliyoruz. Eterik beslenme geldiğinde besin kavramımız oldukça değişecek. Tin ve madde farklı şekillerde olacak.

 • Maddeyi özümsemek. Bu tin ve madde arasındaki açıklar. 

 • Yiyecekleri tekamül ettirmek. Üst realite olan bizler, alt realite ile beslenirken onları yükseltiriz, tekamül ettirebiliriz. Bu beslenme şekli bizler içinde geçerlidir, yukarısı da bizi tekamül ettirebilir?

 • Bütün varlıklar beslenir, ortaklaşma söz konusudur. 

 • Solar Logos'un bedenlerini oluşturmak, bedenlerinin içinde olmak?

 • Bizi sindirip dönüştürmeye çalışan varlık nasıl bir şey olabilir? Burada İNK'daki planlara bakmak faydalı olabilir. 

 • Tekamül olması için iki kutup olması gerekir. Bu hareketin de bir tanımıdır.Hareket, dengenin bozulmasıdır. Denge hangi yöne bozulursa diğer tarafı çok iyi gözlemek gerekir.

 • Maddeyi canlandırmak kavramı burada karşımıza çıkar. Madde cansız değildir, ancak maddeyi kullanan inisiye onu kendi istediği şekilde yükleyebilir. Buna canlandırma diyebiliriz.

 • Tora'da Tanrıya sunulan sununun Onu hoşnut ettiği yazar. Tanrı'nın hoşnut olduğu şey etin kokusu mudur? Başka sunuların kokusu mudur? Onlardan çıkan tesirler memnun eder.

 • Eylemlerimizin astral ve mental dünyalar üzerinde etkilerini de gözleyelim. İnsanın entegre olması "uyunmak" olabilir?

Omraam Beslenme Yogası on birinci bölüm - Simbiyoz Yasası

 • Bağlanmak istediğimiz kişilerin maddeleri nasıl? Sizi yükseltiyorlar mı yoksa düşürüyorlar mı? Eğer çamurlu sularda dolaşıyorsanız bir timsah ile simbiyotik ilişki kurarsınız. Ancak bir ceylan ile hava elementi ile bu ilişkiyi kurabilirseniz, renkli renkli kuşlar gelir sizi temizlemeye. Ancak ceylan ile bu ilişkiyi kurmamız için bize güvenmesi lazım değil mi? Yoksa kaçar gider ... Aynı şey burada da geçerli. Görünmeyen dünya bize güvenerek başlar öncelikli olarak.

 • İnsanları mabedinize davet etmeden önce tanımanız gereklidir. Beslenmede böyle, kompleksin içine girecek her şeyi değerlendirin. Bakın, konuşun, ihtiyacınız mı değil mi anlayın. 

 • Üstadı sevmek bizi yukarıya taşır. Nasıl ilişki kuracağımızı öğrenebiliriz. Üstadınızı sevmek, üst realiteyi sevmek, aynı zamanda ona bağlı olan kavramların da sizin üzerinizde çalışmasına olanak vermeniz demektir. 

 • Uykudaki insanlar, A tesiri yiyenler, ilişkilerinde birbirlerine çöplerini dökerler genelde. Düşük seviyeli titreşimi almışlardır merkezlerine ve çöpleri gelip evinizin ortasına boşaltırlar. Çöpler pis kokar değil mi? Bu kokuya gelecek olan varlıklar nasıldır acaba?

 • İnisiyenin saklayacak şeyleri vardır, bunu korumalıdır.

 • İnisiye ışıklarla beslenir, ışıklı varlıklar ile. Ortak yaşam geliştirmek istediği yerde orasıdır. Meleklerle, üst realite ile, Tanrı ile bağ kurmak ve oradan gelecek besinlerle beslenmek ister. Baktıklarımıza benzeriz yasasına göre, neye bakacağımıza iyi karar vermek gerekir. Göz, çok hızlı alır ve aldığını da bir yere atmak zorundadır. Gider, duygusal merkeze, cinsel merkeze atar. Bu merkezleri temiz tutmak ile görevli olan inisye sonrasında bunu temizlemeye uğraşır. 

 • Yemeğe, sofraya öfke gibi duygularınız varken oturmayın. Biraz sakinleşin sonra. Yemek ile Tanrısallığı keşfedeceğimizi unutmayın. 

Ve böylelikle Omraam üstadın Beslenme Yogası oktavı biter.