Mutluluğun Anlaşılması

Güneş, daha da görünür oluyor. Yoğun zaman dilimlerini atlattık insanlık ailesi ve yaşadığımız maviş küre olarak. Küre, diğer kürelere bağlı elbette, ancak sınırlandırılmış bir alan içindeyiz şu aşamada, bu şuur seviyesinde. Şuur seviyesi arttıkça ya da hatırladıkça ya da inisiye oldukça bu sınırlandırmalar genişleyecek, bir küreyi daha hissediyor olabileceğiz?


Bizi mutlu edecek olan şey yine kendi işlerimiz. O zaman dışarıdan şöyle bir şey olmayacak, beni çok mutlu ettin ya da beni çok mutsuz ettin. Ben mutsuz oldum ya da ben mutlu oldum. Senin içindeki bağları yorumlama şeklin. Bu dışarıyla olan bağlarımızı da anlaşılır kılacaktır.


Dışarıyla bağımsız bir halde değiliz, ancak beklentimiz dışarıdan değil. İnsanı neyin mutlu ettiğini bulması onu parlatacak şeylerden biridir. Yüzeysel ya da derin diye yargı üretmeden.


Kabala bu konuda yardım ediyor.


Pazar, Güneş günü, bize enerjiyi veriyor bundan iyi faydalanalım.



5 views0 comments

    Help Nature and work on with her; and Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance. The Voice Of The Silence - H. P. Blavatsky