Planların Birleşmesi ve Gelecek

İlahi Nizam ve Kainat bize yardım eder.

Plan terimi, bağlamına ve kullanıldığı ad tamlamasında tamladığı ad’a göre farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. Başlıca şu farklı anlamlarda kullanılır: 1- Alem anlamında. Örneğin; yarı-süptil plan, ‘sevgi planı’, ‘vazife planı’. 2- Bir alemdeki, üst üste sıralanmış kademelerden belirli bir kademe anlamında. 3- Grup anlamında. Örneğin vazife safhasındaki bir teşkilat anlamında. Organizasyon 4- Seviye anlamında. 5- “Gerçekleştirilmek üzere hazırlanan tatbikat planı”anlamında. Örneğin, ferdi mukadderat planı. Ferdi Plan. Fakat ‘maşeri plan’ terimi yalnızca bu anlamda değil, yerine göre, başka anlamlarda da kullanılmaktadır.

Şimdi planlara bir daha bakalım. Sistemin bir araya geldiğini ve gruplaştığını görürüz. Sosyal hayatımızda da bu böyle değil mi? Taksiciler, gözlükçüler, zeytinciler, öğretmenler, öğrenciler. Bunlar birer plan ?


Büyük ölçek içinde kaybolmayalım ve devam edelim. İki varlık evlendiğinde plansal olarak bir araya gelir. İki hücrenin birleşmesi gibi. Bu birleşme birçok seviyede oluşur. Auralar, potansiyeller, geleceğin yolları, ailesel/atasal işler gibi birçok başlıkta olur. Kişi kendi planı üzerinde çalışırsa, evlendiğini kişinin planını da anlamaya başlar. Bu da tekrar sorumluluğa karmana gelir.


Yavaş yavaş önümüzde açılacak olan planları insanlık ailesine hediye edeceğiz.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

    Help Nature and work on with her; and Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance. The Voice Of The Silence - H. P. Blavatsky