White  Brotherhood  Alanı, Kingdom of Gods

Cennetin krallığına bakacağız. İsa öğretmen, kalbimize çok iyi geldi. Kalbimizi sevgiye hazırladı. Daha sistematik ve bilinçli olarak çalışacağız artık. Nereden ne kastettiğimizi bilerek. Hieyrarşiyi, kalbi anlamaya çalışarak. İsa Üstat, dünyanın kalbi. Dünyanın kalp merkezini temsil ediyor, aynı zamanda da hiyerarşinin başı. 

Tanrı'nın krallığına bakacağız, orada neler var acaba?

İçimdeki çocuk, babasının elinden tutuyor. İçsel neşe ve spiritüel olgunluk, bilgiyi düzgün biriktirmek ve anlamak diğer çocuklara yol göstermek açısından önemli. Burada yapılmaya çalışılan şey budur.

John 8 -12Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

John 14:6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

John, bize second aspect of trinity'i anlatmaya çalışıyor. Buraya devam edeceğim.

Image by Thomas Lipke

 Luk24:34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do.

 İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

Lord Buddha " In this body you can discover all the demons and all the gods". 

İşte anahtar burada. İnisiye bu anahtarı nerede saklamalı? Bu anahtar, ezoterik olarak birçok sembolizmi açar ve aynı zamanda inisiyeye sorumluluk verir. Ne sorumluluğu? 

Kendini gözleme sorumluluğunu. Kişi kendini gözlerse doğasını anlar ve kendi yaratılışsal gerçeğini fark eder. Düşük doğasını görür bunu kabul eder, yüksek doğasını görür bunu kabul eder. 

Hayvansal arzularda vardır, göksel arzularda vardır. Hayvansal arzular pekiştirilirken, göksel arzular saklanır. Metinlerde, Tanrı gizlenmiştir. Ancak yeryüzü arzuları aşikardır. İnisiye aşikar olan ile ne yapacak? 

Şeytanlar ve Tanrıları biraz daha farklı kavrayabildik mi? 

I AM is the way and the truth and the life. John 14:6

Benzer ifadeleri Mevlana'da da görüyoruz. Halk ozanlarında da vardır, Hindistan'da Tibet'te de vardır. Ben buyum şuyum dediğinde kendini bütünden ayırıyorsun. Yaşadığımız toplum, ayrışmayı sevdiği için onlara ayrışmış, alt ego ifadelerini verebilirsiniz anlaşılmak için. Ancak inisiye içinde bir şey ile özdeşleşmemeli. 

Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım. Bu bir üçleme, üçgen. A B C ya da 1 2 3. 

Kendini yukarının doldurmasına hazırlamak. Yukarısı yüksek Egon olabilir. Kozal bedenin, karmaların. O zaman bu hedefse, kozal beden ile arada neden ayrılık var onu bulalım?