Yoga Sutraları - Kendinden Özgürleşmek

Yoga Sutraları, kadim yoga bilgeliği yer alır. Insanın kendinden özgürleşmesinin objektif değer farkları çalışılır.

Hint Tanrıça Heykeli

Patanjali üstadımız sutralarına girişte şöyle der.

Here, now, is the teaching of yoga. YS 1.1
Yoga is establishing the mind ( chitta ) in stillness. YS 1.2

İnisiyenin Patanjaliden alacağı en önemli şeylerden birisi deneyimsel, gözlemlerinden gelen yüksek bilgilerin kendisinde değer farkı olarak çalışmasıdır. Değer farklanması olmasa, hareket nasıl kurulacak? Bu anlamda hareket bir dengenin bozulmasıdır der İNK. Değer farkı, yolu arayanların incilerinden biridir. Zihinin yapısıyla ilgili gözlemlenmiş ve herkese açık bilgileri nereden bulabiliriz? Entelektüel değil, sana yolu ve zihnin doğasını anlatıyor. Zihnini kadim, ezoterik formatlar atıyor yukarısıyla konuşabil diye. 

Vurgu hep zihinsel düzlemdir. Manas, mind, mental, memory. Zihin, akıl, yüksek akıl, düşük akıl. Mental alemin alt ucu ve üst ucu. Benliklerin sınırlanması ve arayıcının, görenin ve görücünün ne olduğunu anlatıyor. Çok hassas gözlemlerle ve özdeşleşmenin olmadığı durumlar. Kendinizi bir şeyden bu kadar ayırıp gözleyebilir misiniz? Bir benlikten, fikirden ayırıp. Sadece planların, ruhunuzun, kendi bütünlüğün akışına bırakmak? 

Yolda kaybolmamak için izlenimlere, değer farklarına ihtiyaç duyarız. Bireysel çalışan kişiler genelde kendi mantıklarıyla çalışır. Mantık ona konuşur, içsel olarak o da onunla konuşur. Grup halinde çalışmanın en temel farkı burada yatar. Nerede ne işler yaptığını hangi seviyede olduğunu nasıl bileceksin? Bir şeyin hedefinde ya da gerçekleşeninde ne olduğunu nasıl bileceksin? Asana uygulamalarında hocalar gelip içinde olduğunuz durumu düzeltiyor "fiziksel" olarak. Tamam, bu insanın en kaba ve kurtulmak istediği yer. Beni meditasyonda nasıl düzelteceksin? Beni astralde, mental düzlemlerde, benliklerimde arayışlarımda nasıl düzelteceksin? 

Mental düzlemin yapısını bilmek inisiyeye fikir verir. Halini anlar ve ona göre kendi gerçeğini şekillendirir. Bu şekillendirme arttıkça inisiye güçlenir. Etrafını ve anı değiştirebilme yeteneği artar. Tabi ki peşi sıra sınavlar gelir. Maddenin içindeyiz ve maşallah bir sürü kaba izlenim alıyoruz. Egolar çıkabilir, bitirdim dediğin kibirini tekrar görürsün. Bazı merkezlerin çalışmasından yayılan ışık ya da karizma, karşı cins üzerinde etki oluşturmaya başladığında hoşuna gider. Değerli önemli ya da değersiz hissedersin. Beni bu ve bunun gibi onlarca Klesha (Kleśa) devreye girer. Üstadın gelip inisiyenin özgür iradesinin ve sınavlarını bozmadan ince bir ahenkli ile gözleyip düzeltmesi gerekir. Ancak böyle bir inisiyasyon bireyi kendisinden kurtulmasına götürebilir. Diğer türlü entelektüel olarak bağ kurarız ancak her şey içimizde kalır ve biz bardağın dışını yıkarız. 

Klesha, bizim kabuklarımızdır. Kabalada bu çalışılır, ancak klesha denilmez. Gurdjieff'e benliklerin durumudur. Aynı şekilde Master, efendide tanımlanır. Tek bir kişilik ve ruha adapte olmuş. Ruhun işlerini en az üç düzlemde de yapabilen. Yani; katı,sıvı ve gaz. Bunun üzerinde 4 basamak/düzlem eterik alanlar. Benliklerle çalışmak, kendini bilme çalışmalarının başlıca işidir. Kişinin kendisini gözlemesiyle başlar. Ancak bazı bilgilere ihtiyacı vardır çünkü gözlediğinde üç şey çıkar ortaya. Gözleyen, gözlenen ve gözlemci. Bunların ne olduğuna dair giriş seviyesinde bir bilgi yoksa değer farklanması ve Svādhyāya nasıl çalışılır ? Yüksek ezoterik bilgi değil, bu bilgiler aracılığıyla inisiyenin kendisinden aldığı, öğrendiği bilgilerdir. İnisiye kendini üçe ayırdı ancak bu üçün bilgisini çalışması gerekir. İllüzyon, kama-manas oldukça güçlü. Benlikler seni yolda tutar ve sana söyler, gayet iyi gidiyorsun kadim, mistik şeyleri çalışıyorsun, herkesten fazla biliyorsun gibi gibi. 

A, B ve C tesirleri gözlenmelidir ki kendimize dair bilgiler elde edelim. Bu bilgiler hiçbir yerde yazmaz ancak inisiye burada kendini gözleyip, kendi üzerinde çalıştıkça inanılmaz şeyler keşfeder. Dikkat içeriye döner, dışın sınavlarından çok içsel sınavlar başlar. İçsel sınavlarda burada konuşulmaz zaten.

Patanjali, yoganın bizi şuurlu yaptığını zihinsel olarak sessiz sakin yaptığını, gözleyen için harika bir araç olarak hazırladığımızı söyler. Chitta aşağıda.

Chit (citta) To know, become conscious. Bilmek, şuurlu hale gelmek.

Chitta (citta) Organised mind-stuff, specifically refers to mental substance. The basic mind substance that is incorporated as our thoughts and deeds. The fundamental nature is Earthy, because it is moulded as the forms of the thoughts generated.

Organize zihinsel şeyler, özellikle zihinsel maddeyi ifade eder. Düşüncelerimiz ve eylemlerimizle birleştirilen temel zihin maddesi. Temel doğası Dünyevi'dir, çünkü üretilen düşüncelerin biçimleri olarak kalıplanmıştır. Harika bir tanım değil mi? İçinde Gurdjieff ve benlikler, kristalize olmak zihinsel düzlemin nasıl kalıp aldığı var. O zaman biz, doğru kalıbı bulmalıyız?

Bu girişten sonra biraz Patanjaliye bakalım.

Shaucha (Sanskrit: शौच, also spelled Saucha, Śauca) literally means purity, cleanliness and clearness. It refers to purity of mind, speech and body.
Santoṣa (सन्तोष): contentment, acceptance of others and of one's circumstances as they are, optimism for self.
Tapas (तपस्): austerity, self-discipline,persistent meditation, perseverance.
Svādhyāya (स्वाध्याय): study of self, self-reflection, introspection of self's thoughts, speeches and actions.
Īśvarapraṇidhāna (ईश्वरप्रणिधान): contemplation of the Ishvara (God/Supreme Being, Brahman, True Self, Unchanging Reality), attunement to the supreme consciousness.

Şimdi buraya bir daha bakalım. Kelimler kapsüllerdir. İçinde tesir olan, titreşim olan, rengi olan yönlendirilmiş güçlerdir. Bazı kelimelerin astral ve mental izleri daha güçlü olabileceği için kelimeleri olduğu gibi yazmak istedim. Harflerin gücünü inisiye bilir. Neden İbranice alfabesi çalışılır kabalada? İki yıl üç yıl sadece harfleri, yaratımı, ilkeleri çalışırsın ki bağ kurabil. Neyle bağ kuracağım? İşte burası artık daha açık hale geliyor. 

Image by Zoltan Tasi

                            Yoga ve Tezofi Üzerine Devam Ediyoruz 

 

 

To evolve consciousness, the yogas or methods of union were given to mankind - there is one major yoga method for each of the three major human races - Lemurian, Atlantean, Aryan. Each yoga emphasises different modes of approach, but all lead to the Divine. All the other yogas can be found within these three.

1. Karma Yoga - yoga of action, related to the physical plane. Its best known expressions are:

Hatha Yoga. In the Lemurian Race, its use developed the physical body. The extreme form of this yoga - to gain conscious control of the various body organs which normally operate autonomously, is forbidden as a dangerous practise, and a retrogressive step. The normal western hatha yoga class which involves asanas to stretch the body, builds a healthy “animal body” and is beneficial. 

Laya Yoga. In the Atlantean Race, it stabilised the etheric body and developed the astral nature. Intense meditation for the specific purpose of  awakening certain centres is forbidden - (Kundalini Yoga). This is because of the serious danger of prematurely raising the fires of the body before body tissue can handle the fiery stimulation.

2. Bhakti Yoga: yoga of the heart.

This is the yoga of the devotee, of the mystic - related to the astral plane. All smaller loves are given up or denied until only Divine Love exists. It was the "kingly" science of the Atlantean rootrace.

Jnana Yoga - yoga of knowledge: This is a much faster and austere path than bhakti. All ideas of men are examined then repudiated, until only Brahma is left.

Kriya Yoga is recommended by Paramahansa Yogananda. He said it “takes from all the yogas.” The main difference with Raja Yoga is in the use of the breath. Both use breath to awaken spiritual power - Raja Yoga by manifesting downwards spiritual inspiration; Kriya by stimulating the etheric channels and awakening kundalini. This method is not recommended for Raja Yoga students for safety reasons.

3. Raja Yoga - yoga of the mind or will.

It is related to the mental plane. It is the great science of our Aryan civilization. It teaches man how to gain control over the mind. 

Generally speaking, there are two ways to liberation:

1. Bhakti Yoga, the Yoga of Pure Devotion, or Mystical Path

2. Raja Yoga, the Yoga of Will or Occult Path

The heart must be developed before the will, and the way of the mystic or of Devotion must be followed before the Occult Path of Raja Yoga can be safely practised.

On the Path of Devotion, through intense adoration and entire consecration to the divine, the aspirant arrives at a knowledge of the reality of spirit. It largely ignores the development of mind, and is the way of intense feeling.

Although this was the major path in Atlantis, it is no longer so today. In terms of consciousness, the Atlantean is considered to be emotionally based, without a strong rationalising ability. Most of humanity stand at this point in their development. The goal today for the Westener, is to become Aryan in consciousness - that is, mentally focused.

The devotee of the Mystical Path eventually has to tread the Path of Raja Yoga, and combine intellectual knowledge, mental control and discipline before further advancement can be made. The mystic must eventually become the occultist: the head qualities and the heart qualities must be equally developed, for both are equally divine.

Students should differentiate clearly between these two ways of Love and Will, remembering that the white occultist blends the two and if in this life he follows the way of Raja Yoga with fervour and love it will be because in other lives he set his foot upon the way of devotion and found the Christ, the Buddhi within. In this life he will recapitulate his experience, plus the intense exercise of the will and control of the mind which will eventually reveal to him to his spiritual heritage.